బోటు బోల్తా..130 మంది మృతి.... 

post

పేదరికం, అంతరయుద్దం భరించలేక ఆఫ్రికా నుంచి చాలా మంది మెరుగైన జీవితం కోసం మద్యధరా సముద్రం ద్వారా రబ్బరు బొట్ల పై  యూరప్ కు వెళుతున్న 130 మంది అక్రమ వలస దారులు బోటు మునిగిపోయి మృతి చెందారు . ఈ పడవలలో పరిమితికి మించి వాలసదారులను ఎక్కిస్తారు. అలా జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో 130 మంది మృతి చెందడంతో ప్రత్యేక పడవలను అక్కడికి పంపి వాటిలోని 106 మందిని రక్షించినట్లు అధికారులు చెప్పారు.వీరిలో ఓ మహిళ,కొందరు పిల్లలు ఉన్నారు.