తెలంగాణాలో కొత్తగా మరో 8061 కేసుల కేసులు...

post

రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో 8061 కరోనా కేసులు నమోదుకావడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 4,19,966కి చేరింది.కొత్తగా మరో 56 మంది కరోనా తో మృతి చెందడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు మృతి చేందిన వారి సంఖ్య 2150కి చేరింది.కొత్తగా మరో 5,093 మందికరోనా నుంచి కోలుకోవడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య  3,45,683 కి చేరింది . ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 72,133 యాక్టీవ్ కేసులు ఉన్నాయి.