ఏపీ లో కొత్తగా మరో 11434 కేసుల కేసులు...

post

రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో  11434  కరోనా కేసులు నమోదుకావడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 10,54,875కి చేరింది.కొత్తగా మరో 64 మంది కరోనా తో మృతి చెందడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు మృతి చేందిన వారి సంఖ్య 7,800 కి చేరింది.కొత్తగా మరో  7,055 మందికరోనా నుంచి కోలుకోవడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య 9,47,629  కి చేరింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో99,446 యాక్టీవ్ కేసులు ఉన్నాయి.