దేశంలో కొత్తగా మరో 35,342 కరోనా కేసులు.... 

post

దేశంలో కొత్తగా మరో 35,342 కరోనా కేసులు నమోదుకావడంతో దేశంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 3,12, 93,062 కి చేరింది. కొత్తగా మరో 483 మంది కరోనా తో మృతి చెందడంతో దేశంలో ఇప్పటివరకు మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 4,19,470 కి చేరింది. కొత్తగా మరో 38,740 మంది కరోనా నుండి కోలుకోవడంతో దేశంలో ఇప్పటివరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య  3,04,68,079 కి చేరింది. ప్రస్తుతం దేశంలో 4,09,394 యాక్టివ్‌ కేసులు ఉన్నాయి.