దేశంలో కొత్తగా మరో 92,596 కరోనా కేసులు...

post

దేశంలో కొత్తగా మరో 92,596 కరోనా కేసులు నమోదుకావడంతో దేశంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 2,90,89,069 కి చేరింది. కొత్తగా మరో 2219 మంది కరోనాతో మృతి చెందడంతో దేశంలో ఇప్పటివరకు మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 3,53,528 కి చేరింది.కొత్తగా మరో 1,62,664 మంది కరోనా నుండి కోలుకోవడంతో దేశంలో ఇప్పటివరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య 2,75,04,126 కి చేరింది. ప్రస్తుతం దేశంలో 12,31,415 యాక్టివ్ కేసులు  ఉన్నాయి.