తెలంగాణ లో కొత్తగా 1813 కరోనా కేసులు...

post

రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో 1813 కరోనా కేసులు నమోదుకావడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 5,96,813 కి చేరింది .కొత్తగా మరో 17 మంది  కరోనా తో మృతి చెందడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 3,426 కి చేరింది.కొత్తగా మరో 1801 మంది కరోనా నుండి క్లొలుకోవడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య 569086 కి చేరింది. ప్రస్తుత్తం రాష్ట్రంలో 24,301 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి.