ఏపీలో కొత్తగా 8766 కరోనా కేసులు....

post

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కొత్తగా మరో 8766 కరోనా కేసులు నమోదుకావడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 17,79,773 కి చేరింది .కొత్తగా మరో  67 మంది  కరోనా తో మృతి చెందడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 11,696 కి చేరింది.కొత్తగా మరో 12,292 మంది కరోనా నుండి క్లొలుకోవడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య 16,64,082 కి చేరింది. ప్రస్తుత్తం రాష్ట్రంలో 1,03,995 యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి.