తెలంగాణలో కొత్తగా 691 కరోనా కేసులు...

post

రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో   691 కరోనా కేసులు నమోదుకావడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య  6,38,721  కి చేరింది. కొత్తగా మరో 5 మంది కరోనాతో మృతి చెందడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 3,771 కి చేరింది.కొత్తగా మరో 565  మంది కరోనా నుండి కోలుకోవడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య625042 కి చేరింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో  9 ,908 యాక్టివ్ కేసులు  ఉన్నాయి.