ఏపీ లో  కొత్తగా మరో 2331 కరోనా కేసులు..... 

post

ఏపీ లో కొత్తగా మరో 2331 కరోనా కేసులు నమోదుకావడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు నమోదైన మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య  9,13,274 కి చేరింది . కరోనా తో కొత్తగా  11 మంది మృతి చెందడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు కరోనా తో మృతి చెందిన వారి సంఖ్య  7262 కి చేరింది . కొత్తగా మరో 853 మంది కరోనా నుండి కోలుకోవడంతో రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు కరోనా నుండి కోలుకున్న వారి సంఖ్య  8,92,736 కు చేరింది. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత్తం 13,276 యాక్టీవ్ కేసులు ఉన్నాయి.